Screenshot 2020-05-06 16.55.48

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται από το 2011 στους σημαντικότερους κλάδους του δικαίου και παρέχει νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις όχι μόνο εντός της Αττικής αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Κυριότεροι τομείς ενασχόλησής μας ήταν η διεκδίκηση απαιτήσεων πελατών μας (με χαμηλή δικαστική δαπάνη), η ίδρυση και μετατροπή εταιρειών, η κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, η επίλυση εργατικών διαφορών (εκπροσωπώντας κυρίως την πλευρά του εργοδότη).

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους το γραφείο μας στελεχώθηκε και από νέους συνεργάτες και δραστηριοποιείται στο πεδίο των δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο υπηρεσιών μας παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη των πελατών μας σε θέματα που αφορούν στην συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς (τόσο στο προσυμβατικό στάδιο όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης με το δημόσιο). Η πολιτική του γραφείου μας είναι να παρέχει στους πελάτες του που συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς άμεση παροχή νομικών υπηρεσιών και συμβουλών κατά την συμμετοχή τους στον δημόσιο διαγωνισμό, ενώπιον της Α.Α.Π.Π. αλλά και κατά την εκτέλεση της σύμβασης με το Δημόσιο. Η επιτυχής μέχρι τώρα πορεία μας στον κλάδο αυτό οφείλεται στην αμεσότητα και την ταχύτητα της επικοινωνίας μας με τον πελάτη αλλά και την πλούσια εμπειρία των συνεργατών μας.

Αναμφισβήτητο στοιχείο της επιτυχούς πορεία μας είναι και η εμπιστοσύνη των πελατών μας. Για αυτό τούς προσφέρουμε ανταγωνιστικά πακέτα νομικών υπηρεσιών ακολουθώντας απολύτως λογική τιμολογιακή πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό και όσο αφορά στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών το γραφείο μας παρέχει τις εξής δυνατότητες:

  • Καταβολή μηνιαίου παγίου μηνιαίου ποσού 600 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) που περιλαμβάνει απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών επί ερωτημάτων του πελάτη σε θέματα δημοσίων διαγωνισμών και επιπλέον (έως και 10 ώρες το μήνα) παροχή νομικών συμβουλών επί παντός νομικού θέματος που άπτεται της λειτουργίας του πέραν της νομικής στήριξης επί θεμάτων δημοσίων διαγωνισμών. Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης μας απολαμβάνει ανά πάσα στιγμή και καθημερινά άμεση πρόσβαση στις απαραίτητες για την λειτουργία του νομικές συμβουλές σε ένα εύλογο μηνιαίο κόστος. Η δε προσφορά μας αυτή προορίζεται κυρίως για τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη συμβουλών κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της υποβολής προσφορών σε δημοσίους διαγωνισμούς και φυσικά εμπεριέχει και τον έλεγχο της προσφοράς του πελάτη για τυχόν συμβατότητα της τελευταίας με την προκήρυξη.
  • Ανταγωνιστικό πακέτο υπηρεσιών σύνταξης και υποβολής προσφυγών στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών: 400 ευρώ για καθεμία από τις δύο πρώτες προσφυγές εκάστου μηνός και επιπλέον 300 ευρώ για καθεμία από τις επόμενες προσφυγές εκάστου μηνός πλέον ΦΠΑ. Επειδή γνωρίζουμε ότι πλέον η αποτελεσματική προστασία των πελατών μας που μετέχουν σε δημοσίους διαγωνισμούς εξασφαλίζεται συχνά μόνον μέσω των προβλεπομένων προσφυγών στην Α.Α.Π.Π. και ότι οι εταιρείες που μετέχουν τακτικώς σε δημοσίους διαγωνισμούς απαιτούν μια συνεχή παροχή νομικών υπηρεσιών που συνίσταται στην σύνταξη και κατάθεση προδικαστικών προσφυγών, το γραφείο μας αναλαμβάνει έναντι λελογισμένου κόστους την πλήρη εκπροσώπησή σας ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής.
  • Άμυνα πελατών μας σε ενδεχόμενες προσφυγές τρίτων στην Α.Α.Π.Π. : Υποβολή υπομνημάτων στην Α.Α.Π.Π. υπέρ των πελατών μας έναντι 200 ευρώ πλέον ΦΠΑ/ υπόμνημα. Η πρακτική των πελατών μας που μετέχουν τακτικά σε δημοσίους διαγωνισμούς μας δείχνει ότι πολλές φορές είναι αναγκασμένοι να υποβάλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή υπομνήματα προς υποστήριξη της θέσης τους έναντι των προσφυγών άλλων συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Για τον λόγο αυτό το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη έκθεση των απόψεων των πελατών μας και την υποστήριξή τους και στην περίπτωση αυτή.

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας συμμετέχει τακτικώς σε δημοσίους διαγωνισμούς και αναζητεί την βέλτιστη νομική υποστήριξη των θέσεών της, το γραφείο μας αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή. Η υποστήριξη των πελατών μας είναι άμεση και οι απαντήσεις μας στα ερωτήματα σας θα είναι αιτιολογημένες. Αν, λοιπόν, πράγματι ενδιαφέρεστε για μία συνεργασία με το γραφείο μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα του γραφείου ή και στο email μας για να κανονίσουμε ένα ραντεβού στο χώρο σας, στο γραφείο μας ή μέσω skype.

Ευελπιστούμε σε μία σταθερή και ειλικρινή συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Κων/νος Νικολαρόπουλος

Δικηγόρος- ΑΜΔΣΑ 33084

28ης Οκτωβρίου 12- ΤΚ 12244- Αιγάλεω

Τηλ. 2105613729