ΤΙ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ;

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Δικηγορικός Γραφείο

Κων/νου Νικολαρόπουλου

Τηλ. 2105613729

Πολλοί από εμάς έχουν βρεθεί στην δυσάρεστη θέση ενός τροχαίου ατυχήματος και πολλές φορές δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι πρώτες άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι οδηγοί που κανονικά δεν θα είχαν καμία ευθύνη από λανθασμένες ενέργειες αμέσως μετά το ατύχημα να μην μπορούν να αποδείξουν την έλλειψη υπαιτιότητάς τους και να μην μπορούν να αποδείξουν ότι δεν έχουν ευθύνη.

Οι πρώτες ενέργειες μετά το ατύχημα μπορεί να είναι καθοριστικές για την αποζημίωσή σας σε περίπτωση υλικών ζημιών ή και τραυματισμού για αυτό θα πρέπει να γίνονται πολύ προσεκτικά. Αφού βεβαιωθούμε ότι είμαστε καλά και εμείς και όσοι εμπλέκονται στο ατύχημα, φροντίζουμε πρώτα από όλα να λάβουμε ικανό αριθμό φωτογραφιών όχι μόνο των οχημάτων αλλά και του δρόμου και της πορείας των οχημάτων και κυρίως τυχόν σημαδιών των τροχών στο οδόστρωμα. Είναι πολύ σημαντικό να ειδοποιήσουμε αμέσως την ασφαλιστική εταιρεία μας (πριν από την απομάκρυνση των οχημάτων) και την τροχαία. Η τροχαία είναι καλό να καλείται και όταν υπάρχουν απλές υλικές ζημίες διότι πέρα από την καταγραφή των στοιχείων των εμπλεκομένων θα διενεργήσει αλκοολομέτρηση η οποία μπορεί να είναι καθοριστική για την έκβαση της αποζημίωσής σας. Παρά την δυσκολία, θα πρέπει να αναζητήσετε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το ατύχημα και είναι πρόθυμοι να δώσουν κατάθεση για το συμβάν. Φροντίστε να κρατήσετε το ονοματεπώνυμό τους και ένα τηλέφωνό τους και ιδανικά επιμείνετε ούτως, ώστε να καταγραφούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες ή και την αστυνομία όταν φτάσουν στο σημείο για να μην μπορέσει κανείς να αμφισβητήσει την παρουσία τους κατά το χρόνο του ατυχήματος.

Από την επομένη του ατυχήματος θα πρέπει να μαζευτούν τα αποδεικτικά στοιχεία για την ζημία που έχετε πάθει. Είναι πολύ βασικό να λάβετε αναλυτικά ιατρικά πιστοποιητικά σε περίπτωση τραυματισμού και ενδεχόμενης νοσηλείας με πλήρη αναφορά στην κατάστασή σας κατά την άφιξη στο νοσοκομείο, την έξοδό σας από αυτό αλλά και τις ημέρες τυχόν αδείας που θα σάς χορηγήσουν. Επίσης, να λάβετε πιστοποιητικά που θα αναφέρουν τι χρειάζεται για την αποκατάστασή της υγείας σας (π.χ. ιδιαίτερη διατροφή, αποκλειστική νοσοκόμα, φάρμακα, ορθοπεδικά είδη κτλ…).

Το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι εμπλεκόμενες ασφαλιστικές για τον τόπο πού βρίσκεται το όχημά σας προκειμένου να το εξετάσουν και να εκτιμήσουν αναλυτικά τις ζημιές που έχει υποστεί. Είναι απαραίτητο ταυτόχρονα να απευθυνθείτε και σε ένα εξουσιοδοτημένο για την μάρκα του οχήματός σας συνεργείο προκειμένου να αναζητήσετε κι εσείς μία ολοκληρωμένη εκτίμηση της ζημιάς. Μην αρκεστείτε στην εκτίμηση της ασφαλιστικής εταιρείας.

Μαζί με τα ανωτέρω μπορείτε να μαζέψετε αποδείξεις σχετικά με τυχόν άλλες ζημίες σας, όπως η θραύση του κινητού σας τηλεφώνου ή και η φθορά των ρούχων σας από το ατύχημα.

Αμέσως μετά τη συλλογή του ανωτέρω υλικού, θα πρέπει να απευθυνθείτε με το σωστό τρόπο στην ασφαλιστική του υπαίτιου οδηγού προκειμένου να λυθεί (ενδεχομένως) η διαφορά χωρίς δικαστικούς αγώνες. Εκεί έγκειται και η δική μας συμβολή.

Το γραφείο μας διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων και αποζημιώσεων, θα εξετάσει με προσοχή την περίπτωσή σας και θα ενεργήσει για λογαριασμό σας κάθε εξώδικη και δικαστική ενέργεια προκειμένου να λάβετε την πλήρη αποζημίωση που δικαιούστε. Από την μελέτη των αποδείξεων που έχετε συγκεντρώσει και από τις συνθήκες του ατυχήματος θα προσδιορίσουμε την αποζημίωση που ο πελάτης μας δικαιούται να λάβει και θα απευθυνθούμε με τον κατάλληλο τρόπο στην ασφαλιστική εταιρεία για την διεκδίκηση των αξιώσεών σας. Με γνώμονα την λιγότερο δυνατή ταλαιπωρία του πελάτη μας θα επιδιώξουμε την εξώδικη αντιμετώπιση της υπόθεσής του και θα προβούμε σε δικαστικές ενέργειες μόνον αν συμφωνήσουμε ότι η προσφερόμενη αποζημίωση από την ασφαλιστική είναι άδικη και δυσανάλογα μικρή σε σχέση με τη ζημία που ο πελάτης μας έχει υποστεί.

Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να απευθυνθείτε σε ένα έμπειρο και οργανωμένο δικηγορικό γραφείο προκειμένου να διεκδικήσετε την μεγαλύτερη κατά το δυνατόν αποζημίωση διότι από αδέξιες και ερασιτεχνικές ενέργειες μπορεί να βλάψετε τα συμφέροντά σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας