Με τον νέο νόμος 4509/2017 μεταξύ άλλων ρυθμίζεται ο νέος και γρήγορος τρόπος έκδοσης συναινετικού διαζυγίου με μία απλή δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου. Πλέον τα ζευγάρια που θέλουν να χωρίσουν μπορούν πολύ εύκολα και χωρίς αναμονή στα Δικαστήρια να λύσουν το γάμο τους μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Τι χρειάζεται για την έκδοση διαζυγίου;

  • Έγγραφη συμφωνία των δύο μερών για την λύση του γάμου και την ρύθμιση της επιμέλειας των ανήλικων παιδιών (που τυχόν υπάρχουν)
  • Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Ακολουθούν οι απαιτούμενες υπογραφές από τους συζύγους ή/και από τους δικηγόρους τους.
  • Ακολουθεί η κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρηθεί ο γάμος.
  • Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, η λύση του παραγγέλλεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία συνοδεύεται από την συμβολαιογραφική πράξη.

Η παράσταση των συζύγων με εξειδικευμένο δικηγόρο είναι υποχρεωτική και απαραίτητη από το νόμο. Το γραφείο μας διαθέτει τεράστια εμπειρία σε θέματα οικογενειακού δικαίου και μπορεί να αναλάβει την διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας για εσάς. Καλέστε μας για ένα ραντεβού έχοντας μαζί σας μία ληξιαρχική πράξη γάμου και ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κων/νος Νικολαρόπουλος
Δικηγόρος, LL.M. Eur.